Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
June 05, 2012
Visits : 3065

पाकिस्तान हे काय लायकीचे राष्ट्र आहे आणि किती भयंकर आहे हे या चित्र फिती वरून कळते ! एकी कडे मैत्रीचा हात पुढे करीत असताना दुसरी कडे सुरा खुपसण्याचे कारस्थान! असा देश आणवस्त्रांनी सज्ज आहे हे किती भयंकर सत्य आहे ! मुंबई वरील हल्ला हा देखील असाच होता!http://youtu.be/OP1gp_I2ntARead More

Mohan Kotwal's Blog

Blog Stats
  • 3065 hits