Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
February 04, 2013
Visits : 879

रूप अणि स्वरूप आकाश गंगेच्या अनंत तीरी मन यमुनेच्या कृष्ण किनारी भेदुनि द्रीष्टीने दिक्कालाची क्षितिजे तुझी कलपना अंतरी विराजे स्पर्श नसे त्या वास्तवतेचा परिसीमा अन कल्पकतेची डोळे मिटता दिसे रूप तरी अवर्णीय अन हृदय विलासी सहस्र सूर्या तेजोमय जी अखंड आणि आनंदमयी जी अमूर्त तरीही स्पष्ट तरी जी विराट रूपी चित्त स्वरूपीLike ·  · Promote ·Read More

February 04, 2013
Visits : 1921

रूप अणि स्वरूप आकाश गंगेच्या अनंत तीरी मन यमुनेच्या कृष्ण किनारी भेदुनि द्रीष्टीने दिक्कालाची क्षितिजे तुझी कलपना अंतरी विराजे स्पर्श नसे त्या वास्तवतेचा परिसीमा अन कल्पकतेची डोळे मिटता दिसे रूप तरी अवर्णीय अन हृदय विलासी सहस्र सूर्या तेजोमय जी अखंड आणि आनंदमयी जी अमूर्त तरीही स्पष्ट तरी जी विराट रूपी चित्त स्वरूपीLike ·  · Promote ·Read More

Mohan Kotwal's Blog

Blog Stats
  • 2800 hits