Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
March 08, 2013
Visits : 7345

स्त्री ची विविध रूपे आज जागतिक स्त्री दिना निमित्त स्त्रीच्या या विविध रूपांना माझा प्रणाम -- पहीले आणि आद्य स्त्री रूप मला नेहेमीच प्रिथ्विच्या रुपात दिसते. ती खरी  आदि माता सर्वाना पोसणारी आणि कल्याण करणारी हि स्त्री. तिची सहन शीलता आणि प्रेम  सर्व मातांच्या मनात आले आहे.-- स्त्रीचे दुसरे रूप हे मला सृजन रूपी सर्व कलातून दिसते कारण स्त्रीच सर्व सृजनाची जननी आहे. काव्य, चित्रकला, शिल्प कला, संगीत आणि इतर सर्व अभिजात कलांची स्त्रीच खरी श्रोत आहे.-- स्त्रीचे तिसरे रूप हे मला प्रेम आणि वात्सल्य याचे प्रतीक म्Read More

Mohan Kotwal's Blog

Blog Stats
  • 7345 hits