Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 

स्त्री ची विविध रूपे

March 08, 2013

स्त्री ची विविध रूपे

आज जागतिक स्त्री दिना निमित्त स्त्रीच्या या विविध रूपांना माझा प्रणाम
-- पहीले आणि आद्य स्त्री रूप मला नेहेमीच प्रिथ्विच्या रुपात दिसते. ती खरी आदि माता सर्वाना पोसणारी आणि कल्याण करणारी हि स्त्री. तिची सहन शीलता आणि प्रेम सर्व मातांच्या मनात आले आहे.
-- स्त्रीचे दुसरे रूप हे मला सृजन रूपी सर्व कलातून दिसते कारण स्त्रीच सर्व सृजनाची जननी आहे. काव्य, चित्रकला, शिल्प कला, संगीत आणि इतर सर्व अभिजात कलांची स्त्रीच खरी श्रोत आहे.
-- स्त्रीचे तिसरे रूप हे मला प्रेम आणि वात्सल्य याचे प्रतीक म्हणून भावते. समस्त जगतातील प्रेमाची स्त्रीच खरी द्योतक आहे.
-- स्त्रीचे चवथे रूप मला आदि गुरुंच्या रूपात दिसते कारण गुरु देखील एखाद्या मातेच्या ममतेने शिष्याला पोसतो आणि शिकवतो.
-- निसर्ग हे मला नेहमीच स्त्रीचेच एक रूप जाणवते. निसर्गातील सृजन आणि सर्व पोषक शक्ती हे स्त्रीचेच खरे रूप आहे.
-- आणि शेवटी मला खात्री आहे कि देव खरा असला तर तो एक 'जननी ' म्हणूनच असावा कारण तिच्या इतकी माया आणि प्रेम दुसरे कोण देऊ शकेल.

आज जागतिक स्त्री दिना निमित्त माझे पुन्हा स्त्री शक्तीला लाखो प्रणाम!

Mohan Kotwal's Blog

Blog Stats
  • 7345 hits